Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Datum: 03.06.2011, Petak
NN br. 61/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 11. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise