Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Datum: 18.02.2022, Petak
NN br. 21/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Nar. nov., br. 146/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise