Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Datum: 01.07.2011, Petak
NN br. 74/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08. i 48/10.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 9. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise