Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o strancima (Nar. nov., br. 133/20. i 114/22.). Izmjene su donesene zbog usklađivanja s zakonodavstvom Europske unije, stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u RH te zbog uvođenje eura u RH.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise