Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Datum: 10.10.2012, Srijeda
NN br. 111/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 18. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise