Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Datum: 14.02.2020, Petak
NN br. 17/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 22. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise