Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Datum: 03.03.2020, Utorak
NN br. 23/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu plina (Nar. nov., br. 18/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 4. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise