Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada

Datum: 09.02.2022, Srijeda
NN br. 18/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18. i 32/20.). Dopune se odnose na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Ovaj Zakon stupa na snagu 17. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise