Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Datum: 14.05.2021, Petak
NN br. 52/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 117/17.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. rujna 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise