Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o zakladama (Nar. nov., br. 106/18. i 98/19.). Izmjene se, između ostalog, odnose na utvrđivanje tko ne može biti zakladnik, utvrđivanje tko ne može biti osoba ovlaštena za zastupanje zaklade i član tijela upravljanja zakladom, upis promjena u registru zaklada kao i podnošenje zahtjeva u vezi s upisom, nadzor i brisane iz registra stranih zaklada. Osim toga, propisane su novčane kazne u eurima.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise