Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Datum: 16.04.2021, Petak
NN br. 41/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Nar. nov., br. 79/09. i 80/13.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 24. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise