Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., br. 150/08. i 71/10.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 18. prosinca 2010., osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise