Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

Datum: 10.11.2021, Srijeda
NN br. 120/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18.).

Poslodavci su dužni, najkasnije do 1. veljače 2022., ponuditi izmjenu ugovora o radu sukladno odredbama ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. prosinca 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise