Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Datum: 28.02.2020, Petak
NN br. 22/2020

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 72/13. i 121/19.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 29. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise