Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja

Datum: 26.02.2021, Petak
NN br. 20/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 102/15., 25/18., 114/18. i 32/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 27. veljače 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise