Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

     Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13., 152/14. i 39/18.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise