Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

     Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.).

      Pravilnik iz članka 8. ovoga Zakona prestaje važiti u roku od tri mjeseca od dana prestanka posebnih okolnosti iz članka 9.a stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19. i 32/20.).

      Odredbe članaka 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 99/18.) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise