Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o zakladama (Nar. nov., br. 106/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise