Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

Datum: 26.01.2012, Četvrtak
NN br. 12/2012

  • U Ovršnom zakonu (Nar. nov., br. 139/10., 125/11., 150/11. i 154/11.) u čl. 339. podstavku 1. riječi: »31. prosinca 2011.« zamijenjene su riječima: »30. lipnja 2012.«.
  • U Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 125/11.) u čl. 7. riječi: »1. siječnja 2012.« zamijenjene su riječima: »1. srpnja 2012.«.
  • Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 154/11.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. siječnja 2012.

Povratak na nove propise