Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Datum: 11.12.2020, Petak
NN br. 138/2020

Zakonom su izmijenjene odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., 115/16., 106/18. i 121/19.) kojim se uređuje utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma.

Od 1. siječnja 2021. godine visina blagajničkog maksimuma biti će propisana Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise