Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Datum: 15.04.2022, Petak
NN br. 46/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 80/13. – 26/21.). Izmjene se odnose na ostvarivanje zdravstvene zaštite u istom opsegu kao osigurana osoba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za sljedeće skupine stranaca: azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac pod privremenom zaštitom te stranac – član obitelji azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom.

Ovaj Zakon stupa na snagu 16. travnja 2022.

Povratak na nove propise