Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

       Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 20/18. i 115/18.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise