Zakon o izmjenama Zakona o radu

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

      Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise