Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Datum: 27.03.2020, Petak
NN br. 37/2020

      Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise