Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su pojedine odredbe Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Nar. nov., br. 140/05., 35/08., 25/09. i 124/10.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise