Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Datum: 26.01.2012, Četvrtak
NN br. 12/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 26/11.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise