Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

Datum: 16.10.2019, Srijeda
NN br. 98/2019

     Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14. i 32/19.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise