Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Datum: 24.11.2021, Srijeda
NN br. 126/2021

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15. – 42/20.).

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja iz čl. 25. st. 1., čl. 34. st. 4. i 5. i čl. 39. st. 9., a u vezi s čl. 34. st. 4. i 5. Zakona, na temelju istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024.

Ovaj Zakon stupa na snagu 25. studenoga 2021., a može se vidjeti ovdje.>

Povratak na nove propise