Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu

Datum: 11.10.2012, Četvrtak
NN br. 112/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. i 61/11.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2013., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise