Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18. i 121/19.).

     Ovaj Zakon primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja su počela teći od 1. siječnja 2020., ako ta porezna razdoblja nisu završila prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te u postupku podnošenja prijave poreza na dobit koja se podnosi za porezno razdoblje započeto prije 1. siječnja 2020., ako porezno razdoblje za koje se podnosi prijava poreza na dobit nije isteklo prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise