Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Datum: 26.01.2012, Četvrtak
NN br. 12/2012

Ovim Zakonom izmijenjene su pojedine odredbe Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Nar. nov., br. 44/94., 79/98., 19/99., 35/00. i 60/04.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 3. veljače 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise