Zakon o izmjeni Zakona o hrani

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

Ovim Zakonom izmijenjene su pojedine odredbe Zakona o hrani (Nar. nov., br. 46/07. i 84/08.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise