Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

Datum: 12.02.2020, Srijeda
NN br. 16/2020

      Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o obavljanju studentskih poslova (Nar. nov., br. 96/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 13. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise