Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Datum: 01.03.2012, Četvrtak
Autor: Z.T.

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (Nar. nov., br. 45/11.). Ovim izmjenama koje su objavljene u Narodnim novinama br. 25/12. promijenjen je naziv ovog Zakona u Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom.

Produženo je razdoblje u kojem se porezni dug može reprogramirati, a uvedena je i nova mjera za naplatu poreznog duga otpisom duga s osnove kamata.

Za dospjeli i nenaplaćeni porezni dug poduzetnika utvrđen sa stanjem na dan 31. siječnja 2012., koji je nastao s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, ovim Zakonom propisane su dvije nove mjere plaćanja:

  • otplata poreznog duga odjednom uz otpis kamata
  • otplata poreznog duga reprogramiranjem na rok do 36 rata.

Na pitanja o poslovnim subjektima na koje se odnosi ovaj Zakon, što se smatra poreznim dugom te za koja se javna davanja ne može reprogramirati naplata ili obaviti otpis duga s osnove kamata, naplati poreznog duga reprogramom, otpisu duga s osnove kamata, visini poreznog duga i provedbi postupka usklađenja kao i o propisanom roku za podnošenje zahtjeva za reprogramiranjem poreznog duga ili otpisom duga s osnove kamata može se pročitati u časopisu RRiF 3/12. str. 129.

Povratak na vijesti