Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Datum: 27.05.2020, Srijeda
NN br. 62/2020

      Zakonom se uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, uvjeti za ostvarivanje prava, obuhvat osoba koje mogu ostvariti pravo i nadležnost za provedbu postupka.

      Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise