Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

Datum: 13.07.2011, Srijeda
NN br. 80/2011

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za nadzor robe s dvojnom namjenom u dijelu u kojem ga propisi Europske unije na ovom području ne uređuju ili su ovlastili države članice da ovo područje urede u nacionalnim propisima.

Uvjeti za nadzor robe s dvojnom namjenom odnose se na izvoz, prijenos unutar carinskog područja Europske unije, provoz, brokering, pružanje tehničke pomoći u svezi s robom s dvojnom namjenom te na izdavanje potvrda za uvoz, krajnje korištenje i primitak robe s dvojnom namjenom.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise