Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva

Datum: 16.06.2021, Srijeda
NN br. 66/2021

Zakonom se uređuje plaćanje naknada:

  1. troškova postupaka koje provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod)
  2. a) za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti prema propisima kojima se uređuje područje patenata, područje žigova, područje industrijskog dizajna, područje oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga u dijelu u kojem stjecanje, sustav zaštite i ostvarivanje prava u korištenju oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti nije uređeno posebnim propisima te propisima kojima se uređuje područje zaštite topografija poluvodičkih proizvoda

    b) za polaganje stručnih ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva i upisa u registar zastupnika u području prava industrijskog vlasništva prema propisima kojima se uređuje zastupanje u području prava industrijskog vlasništva

    c) za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava prema propisima kojima se uređuje područje autorskog prava i srodnih prava

  3. za pružanje stručnih usluga koje Zavod obavlja u okviru svoje stručne djelatnosti.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (Nar. nov., br. 64/00. – 49/11.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 24. lipnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise