Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

Datum: 26.01.2012, Četvrtak
NN br. 12/2012

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, a predmet plaćanja naknade je:

1. usluga kratke tekstualne poruke (SMS) te usluga prijenosa slike, govora i zvuka porukom (MMS),
2. govorna usluga.

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. siječnja 2012., prestaje važiti na dan prijema RH u Europsku uniju, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise