Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. ne primjenjuju se odredbe čl. 81., st. 2. i 3. i čl. 86. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98., do 121/10.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Povratak na nove propise