Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

Datum: 13.10.2021, Srijeda
NN br. 110/2021

Zakonom se osigurava pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta uz istodobno osiguravanje visokog stupnja zaštite potrošača utvrđivanjem zajedničkih pravila o određenim zahtjevima u pogledu ugovora između trgovaca i potrošača o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga, posebno pravila o:

  1. usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom
  2. pravima potrošača u slučaju neusklađenosti ili neisporuke te načinima ostvarivanja tih prava
  3. preinaci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2022., a primjenjuje se na isporuku digitalnog sadržaja ili digitalnih usluga koja se provodi od 1. siječnja 2022., uz iznimku čl. 20. i 21. koji se primjenjuju samo na ugovore sklopljene od tog datuma.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje .

Povratak na nove propise