Zakon o patentu

Datum: 12.02.2020, Srijeda
NN br. 16/2020

      Zakonom uređuje se sustav zaštite izuma patentom, uporabnim modelom i svjedodžbom o dodatnoj zaštiti pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

      Patenti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u registar patenata pri Zavodu ostaju na snazi i na njih će se primjenjivati odredbe ovoga Zakona.

      Konsenzualni patenti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u registar konsenzualnih patenata pri Zavodu ostaju na snazi i na njih će se primjenjivati odredbe Zakona o patentu (Nar. nov., br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o patentu (Nar. nov., br. 173/03., 54/05., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11., 76/13. i 46/18.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 20. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise