Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Datum: 27.07.2012, Petak
NN br. 86/2012

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Ovaj Zakon stupa na snagu 4. kolovoza 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise