Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja

Datum: 10.10.2012, Srijeda
NN br. 111/2012

Ovim se Zakonom uređuje poticanje investicija i poticanje unapređenja investicijskog okruženja u RH, te druga pitanja s tim u vezi.

Ovaj Zakon stupa na snagu 10. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise