Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 85/06. i 67/08.) prestaje važiti 1. siječnja 2011.

1. siječnja 2011. prestaju važiti:

 – Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 130/06.),
– Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 2/09.),
– Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 2/09. i 118/09.),
– Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 22/09.),
– Mreža ugovornih subjekata medicine rada (Nar. nov., br. 142/08.),
– Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 125/07., 4/08. i 66/10.),
– Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 125/07. i 4/08.),
– Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (Nar. nov., br. 70/10.).

Povratak na nove propise