Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Zakonom se uređuju uvjeti za otvaranje i okončanje postupka prisilne likvidacije kreditnih institucija, pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe, pravila, postupci i instrumenti u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija i ovlasti i zadaci tijela u postupku prisilne likvidacije kreditnih institucija i subjekata primjene ovoga Zakona.

Postupci prisilne likvidacije kreditnih institucija pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava i zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Stečajni postupci nad kreditnim institucijama pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona kojim se uređuje stečaj i zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise