Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Datum: 25.06.2021, Petak
NN br. 70/2021

Zakonom se utvrđuju obveznici primjene Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, obveznici primjene čl. 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2088, nadležno tijelo, postupanje i ovlasti nadležnog tijela, suradnja između nadležnih tijela te prekršajne odredbe.

Ovaj Zakon stupa na snagu 3. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise