Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Datum: 13.10.2021, Srijeda
NN br. 110/2021

Zakonom uređuje proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala određenih skupina bilja, proizvodnja sjemena s poljoprivrednog gospodarstva, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste, održavanje sorti poljoprivrednog bilja, nadležnost pojedinih tijela u poslovima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Nar. nov., br. 140/05., 35/08., 55/11., 14/14., 115/18. i 32/20.) koji prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje .

Povratak na nove propise