Zakon o službenoj statistici

Datum: 06.03.2020, Petak
NN br. 25/2020

Zakonom se uređuje organizacija i koordinacija sustava službene statistike, nadležnost i upravljanje Državnim zavodom za statistiku, razvoj i planiranje provedbe aktivnosti službene statistike Republike Hrvatske, prikupljanje podataka, obrada i čuvanje statističkog gradiva, ustroj i vođenje statističkih registara, diseminacija i korištenje statističkih podataka, zaštita povjerljivih podataka prikupljenih za proizvodnju službene statistike, međunarodna statistička suradnja te ostala pitanja važna za službenu statistiku.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o službenoj statistici (Nar. nov., br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst).

Ovaj Zakon stupa na snagu 14. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise