Zakon o socijalnoj skrbi

Datum: 25.05.2011, Srijeda
NN br. 57/2011

Ovim se Zakonom uređuje djelatnost socijalne skrbi, planiranje i financiranje socijalne skrbi, prava u sustavu socijalne skrbi i postupak za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i organizacijski oblici obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, uloga strukovnih komora, zbirke podataka i nadzor te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, uređuje se planiranje i financiranje te sadržaj i postupak ostvarivanja usluga međugeneracijske solidarnosti.

Ovaj Zakon stupa na snagu 2. lipnja 2011., osim odredbi čl. 256. i čl. 265., st. 4. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise