Zakon o sportu

Datum: 06.12.2022, Utorak
NN br. 141/2022

Ovim se Zakonom uređuje sustav sporta: sportske djelatnosti, osobe u sustavu sporta, financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od značaja za sport.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o sportu (Nar. nov., br. 71/06. – 77/20.)

– Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza (Nar. nov., br. 136/06.)

– Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (Nar. nov., br. 13/14.)

– Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora (Nar. nov., br. 11/15., 57/15. i 4/16.).

Sažetak novosti u sustavu sporta može se vidjeti u časopisu RRiF br. 1/23., str. 141.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise